Tisk

Časované nahrávání (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)

Modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB mají položku [Nastavení nahrávacího zařízení] v nabídce [Nastavení].

Poznámka

 • Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů v Evropě, Austrálii a na Novém Zélandu.
 1. Stiskněte tlačítko DISCOVER a potom vyberte programového průvodce v kategorii vysílání.
 2. V průvodci vyberte požadovaný program a poté vyberte možnost [Časovač nahrávání].
 3. Vyberte možnost [Nast. časov. jako událost] nebo [Nastavit časovač].

Ruční nastavení časovače zadáním data, času a kanálu

 1. Stiskněte tlačítko DISCOVER a potom vyberte programového průvodce v kategorii vysílání.
 2. Přesuňte aktivní prvek zcela doleva a poté opětovným posunem doleva otevřete nabídku.
 3. Vyberte možnost [Seznam časovače] — [Ruční časovač nahráv.].
 4. Nakonfigurujte nastavení časovače.
 5. Vyberte možnost [Nastavit časovač].

Kontrola, úprava či odstranění nastavení časovače

Kontrolu, úpravu či odstranění nastavení časovače lze provést v nabídce [Seznam časovače].

 1. Stiskněte tlačítko DISCOVER a potom vyberte programového průvodce v kategorii vysílání.
 2. Přesuňte aktivní prvek zcela doleva a poté opětovným posunem doleva otevřete nabídku.
 3. Vyberte položku [Seznam časovače] a poté změňte nastavení.

Rada

 • Lze vytvořit až 32 nastavení časovače.
 • Pokud se nahrávání nezdaří, důvod bude uveden v protokolu chyb [Seznam chyb při záznamu]. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Programme Guide] — [Nahraný seznam titulů] — [Seznam chyb při záznamu].
 • programovém průvodci můžete přesunout aktivní prvek na požadovaný program a stisknutím tlačítka REC nastavit časované nahrávání programu.

Poznámka

 • Časované nahrávání nebude fungovat, pokud bude odpojen napájecí kabel.