Tisk

Informace o použití pevného disku s rozhraním USB při nahrávání (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)

Modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB mají položku [Nastavení nahrávacího zařízení] v nabídce [Nastavení].

 • Pevný disk s rozhraním USB musí být používán výhradně k nahrávání. K prohlížení fotografií a videoklipů používejte jiný pevný disk s rozhraním USB.
 • Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů v Evropě, Austrálii a na Novém Zélandu.
 • Podporovány jsou pouze pevné disky větší než 32 GB.
 • Připojení pevného disku prostřednictvím rozbočovače USB není podporováno. Připojte zařízení přímo k televizoru.
 • Jakákoli data uložená na pevném disku s rozhraním USB budou vymazána během procesu registrace. Pevný disk s rozhraním USB nelze po registraci s televizorem používat v počítači. Pokud chcete pevný disk používat v počítači, naformátujte ho v počítači. (Pamatujte, že veškerá data na pevném disku budou vymazána.)
 • Může být zaregistrováno maximálně 8 pevných disků s rozhraním USB.
 • Data nahraná na pevný disk bude moci přehrát pouze televizor, ke kterému byl disk zaregistrován.
 • Nahrávání je podporováno pouze v případě digitálních televizních a rádiových vysílání. Nahrávání datových vysílání není podporováno.
 • Kódované/šifrované signály nelze zaznamenat.
 • Nahrávání není možné v následujících případech:
  • Televizor nedokáže rozpoznat zaregistrovaný pevný disk s rozhraním USB.
  • Na pevném disku je nahráno více než 1 000 programů.
  • Pevný disk s rozhraním USB je plný.
 • Automatický výběr programu nemusí být při nahrávání dostupný.
 • Nahrávání programu není možné, pokud jeho nahrávání nebylo autorizováno.
 • Pokud používáte modul podmíněného přístupu (CAM), nepoužívejte jeho ochranu rodičovského hodnocení, která nemusí během nahrávání fungovat. Jako alternativu použijte blokování programů nebo vlastní rodičovské hodnocení televizoru, pokud je poskytovatelem vysílání podporováno.
 • V Norsku nelze některé programy zaznamenávat kvůli právním omezením.
 • Pokud během nahrávání na pevný disk dojde k nárazu do televizoru, v nahrávaném obsahu může vzniknout šum.
 • Společnost Sony není v žádném případě odpovědná za selhání nahrávání nebo poškození či ztrátu nahraného obsahu způsobené nebo související s poruchou televizoru, rušením signálu nebo jakýmkoli jiným problémem.