Tisk

Zobrazení obrazovky chytrého telefonu / tabletu na televizoru pomocí kabelu MHL (pouze modely podporující technologii MHL)

Označení se nachází vedle portu HDMI IN 1/MHL (u modelů 2K s podporou funkce MHL) nebo vedle portu HDMI IN 2/MHL (u modelů 4K s podporou funkce MHL).

Připojení mobilního zařízení s výstupem MHL

V případě modelů 2K připojte mobilní zařízení k portu HDMI IN 1/MHL televizoru pomocí kabelu MHL.

V případě modelů 4K připojte mobilní zařízení k portu HDMI IN 2/MHL televizoru pomocí kabelu MHL.

  1. Mobilní zařízení MHL
  2. Kabel MHL (není součástí dodávky)*

* V případě signálu 2K se ujistěte, že používáte autorizovaný kabel MHL 2 s logem MHL.
V případě modelů 4K se ujistěte, že používáte autorizovaný kabel MHL 3 s logem MHL. Pokud mobilní zařízení MHL podporuje výstup 4K, použijte autorizovaný kabel MHL 3.

Zobrazení obsahu uloženého v mobilním zařízení pomocí výstupu MHL

  1. Po připojení mobilního zařízení stiskněte tlačítko HOME a potom zvolte vstup, ke kterému je mobilní zařízení připojeno.

Automatické přepnutí na vstup MHL

  1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Externí vstupy] — [Nastavení BRAVIA Sync] — [Automatická změna vstupu (MHL)] — [Zap]. (V závislosti na mobilním zařízení se vstup nemusí automaticky přepnout.) Pokud je televizor v pohotovostním režimu, nepřepne se automaticky.

Nabíjení mobilního zařízení

Když je televizor zapnutý, může nabíjet mobilní zařízení, pokud je připojeno pomocí kabelu MHL.

Poznámka

  • Tuto funkci mohou využívat pouze chytré telefony a tablety podporující funkci MHL.

Rada

Pokud je funkce [Nabíjení MHL v pohotovostním režimu] nastavena na možnost [Zap], televizor může nabíjet připojené zařízení MHL, když je televizor v pohotovostním režimu.

Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Externí vstupy] — [Nastavení BRAVIA Sync] — [Nabíjení MHL v pohotovostním režimu] — [Zap].