Tisk

Použití funkce Wi-Fi Direct pro připojení k televizoru (bez nutnosti bezdrátového routeru)

Zařízení můžete k televizoru připojit bezdrátově i bez použití bezdrátového routeru a streamovat videa, fotografie a hudbu uložené v zařízení přímo do televizoru.

 1. Chcete-li zapnout funkci [Wi‑Fi Direct], stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte možnosti [Nastavení] — [Síť] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct].
 2. Vyberte možnost [Nastavení Wi‑Fi Direct].
 3. Zvolte název televizoru zobrazený na obrazovce televizoru se zařízením Wi-Fi Direct.
  Pokud zařízení funkci Wi-Fi Direct nepodporuje, vyberte možnost [Zobrazit síť (SSID)/heslo].
 4. Pomocí zařízení Wi-Fi Direct/Wi-Fi se připojte k televizoru.
 5. Odesílejte obsah ze zařízení Wi-Fi Direct/Wi-Fi do televizoru.
  Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze zařízení.

Pokud se připojení nepodaří navázat

Když se zobrazí pohotovostní obrazovka pro nastavení Wi-Fi Direct, použijte možnost [Zobrazit síť (SSID)/heslo] a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Připojení dalšího zařízení

Při připojování zařízení se řiďte kroky uvedenými výše. Zároveň může být připojeno až 10 zařízení. Chcete-li připojit další zařízení v situaci, kdy již je 10 zařízení připojeno, odpojte zařízení, které nepotřebujete, potom připojte jiné zařízení.

Změna názvu televizoru zobrazeného na připojeném zařízení

Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [O zařízení] — [Název zařízení].

Zobrazení seznamu připojených zařízení/odregistrování zařízení

Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Síť] — [Wi‑Fi Direct] — [Pokročilé nastavení] — [Zobrazit seznam zařízení/Odstranit].

Chcete-li zrušit registraci zařízení, vyberte zařízení v seznamu k odstranění a poté stiskněte tlačítko . Potom na potvrzovací obrazovce zvolte možnost [Ano].

Chcete-li zrušit registraci všech zařízení, použijte v seznamu možnost [Smazat vše] a potom na potvrzovací obrazovce zvolte možnost [Ano].

Změna nastavení pásma (pro odborníky)

Pokud není televizor připojen k žádnému routeru v bezdrátové síti, je možné pro funkci Wi-Fi Direct vybrat bezdrátové pásmo. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Síť] — [Wi‑Fi Direct] — [Pokročilé nastavení] — [Nastavení pásma].

[Auto]
Obvykle se používá tato možnost. Automaticky zvolí pro funkci Wi-Fi Direct vhodné pásmo.
[Auto (pásmo 2,4 GHz)]
Tuto možnost použijte, když připojujete zařízení, která podporují pouze frekvenci 2,4 GHz. Tuto možnost může podporovat více zařízení než jiné možnosti.
[Auto (pásmo 5 GHz)]
Tuto možnost použijte, když připojujete zařízení, která podporují pouze frekvenci 5 GHz. Tato možnost může zlepšit kvalitu streamování videa.

Pokud tuto možnost zvolíte, televizor se nebude moci připojit k zařízením, která podporují pouze frekvenci 2,4 GHz.

[Ručně]
Tuto možnost použijte, chcete-li zvolit konkrétní bezdrátový kanál.

Rada

 • Informace o podporovaných bezdrátových pásmech vašeho zařízení naleznete v návodu k obsluze zařízení.
 • V závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte, nemusí být pásmo 5 GHz podporováno. Pokud není 5GHz pásmo podporováno, můžete použít pouze možnosti [Auto] a [Ručně].

Poznámka

 • Pokud je televizor připojen pomocí bezdrátového routeru (nebo přístupového bodu) o frekvenci 5 GHz:
  • Když je zvolena možnost [Nastavení Wi‑Fi Direct], 5GHz bezdrátové připojení bude odpojeno. Když je připojení odpojeno, komunikace prostřednictvím internetu se zastaví.
  • Po ukončení možnosti [Nastavení Wi‑Fi Direct] bude připojení automaticky obnoveno.
 • V závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte, nemusí být pásmo 5 GHz podporováno.