Tisk

[Systémové předvolby]

Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Systémové předvolby] – požadovaná možnost.

Dostupné možnosti

[Datum a čas]
Upraví aktuální čas.
[Jazyk/Language]
Zvolí jazyk nabídky.
[Klávesnice]
Konfiguruje nastavení klávesnice na obrazovce.
[Vyhledávání]
Konfiguruje nastavení funkce vyhledávání.
[Řeč]
Konfiguruje nastavení funkce rozpoznání řeči.
[Usnadnění]
Konfiguruje nastavení funkcí a služeb usnadnění, které uživatelům usnadní používání zařízení.
[Nastavení režimu Obchod]
Obohatí zobrazení pro použití v prodejně nastavením funkce [Demo režim] apod.