Tisk

Aktualizace softwaru

Společnost Sony čas od času zpřístupní aktualizace softwaru, které televizoru vylepší funkčnost a poskytnou uživatelům nejmodernější televizní zážitky. Nejjednodušším způsobem, jak aktualizace softwaru získat, je připojit televizor k internetu.

Zapnutí automatického stahování softwaru

Chcete-li zapnout funkci [Automatické stahování softwaru], stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte možnosti [Nápověda] — [Aktualizace systémového softwaru] — [Automatické stahování softwaru].

Rada

  • Chcete-li software aktualizovat ručně, vyberte možnost [Vyhledat aktualizaci systémového softwaru] na obrazovce [Aktualizace systémového softwaru].
  • Pokud software nechcete aktualizovat automaticky, vypněte možnost [Automatické stahování softwaru].

Aktualizace softwaru pomocí paměťového zařízení USB

Pokud připojení k síti nemáte, můžete software aktualizovat také použitím paměťového zařízení USB. Nejnovější software stáhněte pomocí počítače z webu podpory společnosti Sony na paměťové zařízení USB. Připojte paměťové zařízení USB k portu USB na televizoru a aktualizace softwaru se zahájí automaticky.

Pokud software televizoru aktualizujete pomocí paměťového zařízení USB, na webu si přečtěte upozornění ohledně aktualizace ze zařízení USB.

Další informace o webu podpory najdete na stránce Web podpory.