Εκτύπωση

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Μπορείτε να χειριστείτε πολλές από τις δυνατότητες της τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά / / / και .

Για περιγραφές των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου, ανατρέξτε στον Οδηγός αναφοράς.

  1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά , , και , ώστε να "πλοηγηθείτε" στο επιθυμητό στοιχείο.
  2. Πιέστε το κέντρο του κουμπιού , για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε να επισημάνετε.

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη

Πιέστε το κουμπί BACK.

Χρήση της λειτουργίας Φωνητική αναζήτηση (μόνο μοντέλα που υποστηρίζουν Φωνητική αναζήτηση)

Για μοντέλα που υποστηρίζουν τη λειτουργία Φωνητική αναζήτηση, το τηλεχειριστήριο διαθέτει ένα ενσωματωμένο μικρόφωνο. Μιλώντας στο μικρόφωνο, μπορείτε να αναζητήσετε περιεχόμενο στο Internet.

  1. Πιέστε το κουμπί .
    Θα ανάψει η λυχνία LED στο τηλεχειριστήριο.
  2. Μιλήστε στο ενσωματωμένο μικρόφωνο.
    Μπορεί να εμφανιστούν παραδείγματα ομιλίας ανάλογα με το μοντέλο σας.

Όταν η φωνή σας δεν αναγνωρίζεται

Όταν η φωνή σας δεν αναγνωρίζεται, φροντίστε να ενεργοποιήσετε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο με το κουμπί ή να καταχωρήσετε το τηλεχειριστήριο με το κουμπί στην τηλεόρασή σας.
Για να επιβεβαιώσετε αυτές τις ρυθμίσεις, πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Ρυθμίσεις τηλεχειριστήριου Touchpad]/[Τηλεχειριστήριο με φωνητική λειτουργία].
Η ρύθμιση που εμφανίζεται διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο σας.

Σημείωση

  • Για να χρησιμοποιήσετε το Φωνητική αναζήτηση, απαιτείται σύνδεση στο Internet.
  • Ο τύπος του τηλεχειριστηρίου που παρέχεται με την τηλεόραση και η διαθεσιμότητα τηλεχειριστηρίου με ενσωματωμένο μικρόφωνο διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας. Ένα προαιρετικό τηλεχειριστήριο είναι διαθέσιμο σε ορισμένα μοντέλα/περιοχές/χώρες.