Εκτύπωση

Μενού Home

Το Μενού Home σάς επιτρέπει να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για περιεχόμενο, παρέχει προτάσεις για περιεχόμενο, καθώς και πρόσβαση σε εφαρμογές και ρυθμίσεις. Τα διαθέσιμα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή/χώρα και την τρέχουσα οθόνη.

Αναζήτηση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για διάφορα περιεχόμενα, εισάγοντας μια λέξη-κλειδί αναζήτησης μέσω του πληκτρολογίου οθόνης ή μέσω εκφώνησης. Η διαθεσιμότητα του τηλεχειριστηρίου με ενσωματωμένο μικρόφωνο εξαρτάται από το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.

  1. Πιέστε το κουμπί HOME.
  2. Επιλέξτε το εικονίδιο μικροφώνου στο πάνω μέρος της οθόνης.
  3. Εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί αναζήτησης μιλώντας στο μικρόφωνο του τηλεχειριστηρίου ή πιέζοντας το κουμπί και, στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

Περιήγηση για περιεχόμενο, εφαρμογές ή άλλα στοιχεία

  1. Πιέστε το κουμπί HOME.
  2. Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο από την επιθυμητή κατηγορία.

Λίστα κατηγοριών

Συστάσεις
Αυτή η κατηγορία εμφανίζει περιεχόμενο με βάση το ιστορικό σας.
[Προτεινόμενα Εφαρμογές], [Εφαρμογές] και [Παιχνίδια]
Αυτές οι κατηγορίες παρέχουν πρόσβαση σε εφαρμογές (όπως Βίντεο, Άλμπουμ, Μουσική και Κατοπτρισμός οθόνης) και παιχνίδια.
[Είσοδοι]
Μπορείτε να επιλέξετε την πηγή εισόδου από τη λίστα με τις συνδεδεμένες συσκευές και υποδοχές, όπως την είσοδο HDMI.
[Ρυθμίσεις]
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τα στοιχεία [Ρυθμίσεις], [Ρυθμίσεις δικτύου], [Χρονοδιακόπτες] και [Βοήθεια].

Υπόδειξη

  • Συνδέοντας την τηλεόραση στο Internet, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες και δυνατότητες δικτύου.