Εκτύπωση

Χρήση του κουμπιού DISCOVER

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί DISCOVER, για να αναζητήσετε περιεχόμενο (όπως τηλεοπτικά προγράμματα και περιεχόμενο Internet). Τα περιεχόμενο που εμφανίζεται όταν πιέζετε το κουμπί DISCOVER διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα.


  1. Πιέστε το κουμπί DISCOVER.
  2. Πλοηγηθείτε προς τα επάνω ή κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή κατηγορία.
  3. Πλοηγηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο.
  4. Πιέστε το κουμπί , για να εκκινήσετε το επιλεγμένο στοιχείο.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτής της λειτουργίας

  1. Πιέστε το κουμπί DISCOVER.
  2. Πλοηγηθείτε προς τα κάτω μέχρι να φτάσετε στην κατηγορία [Ρυθμίσεις].
  3. Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο του οποίου θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Διαθέσιμες επιλογές

[Εμφάνιση/απόκρυψη κατηγοριών]
Επιλέξτε κατηγορίες περιεχομένου που θα εμφανίζονται στο DISCOVER. Δεν μπορείτε να αποκρύψετε το στοιχείο [Ρυθμίσεις].
Η δυνατότητα απόκρυψης του στοιχείου [Κορυφαίες επιλογές] εξαρτάται από το μοντέλο της τηλεόρασής σας.
[Αναδιάταξη κατηγοριών]
Επιλέξτε μια κατηγορία περιεχομένου για αναδιάταξη.
[Προσθήκη καναλιών στα Αγαπημένα]
Προσθέστε τα αγαπημένα σας κανάλια στο DISCOVER.
[Προσθήκη κατηγοριών ειδών]
Προσθέστε είδη περιεχομένου για να δημιουργήσετε τη δική σας προσαρμοσμένη κατηγορία περιεχομένου.
[Προσθήκη κατηγοριών λέξεων-κλειδιών]
Προσθέστε λέξεις-κλειδιά για να δημιουργήσετε τη δική σας προσαρμοσμένη κατηγορία περιεχομένου.
[Μέγεθος εμφάνισης]
Επιλέξτε το μέγεθος προβολής του μενού.
[Ταξινόμηση προγραμμάτων TV]
Επιλέξτε τον τύπο ταξινόμησης των τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Σημείωση

  • Μερικές επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.