Spausdinti

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Daugybę televizoriaus funkcijų galite valdyti mygtukais / / / ir .

Nuotolinio valdymo pulto mygtukų aprašymų ieškokite Trumpasis vadovas.

  1. Mygtukais , , ir židiniu nustatykite pageidaujamą elementą.
  2. Paspauskite mygtuko viduryje ir pasirinkite šiuo metu židiniu nustatytą elementą.

Grįžimas į ankstesnį ekraną

Paspauskite mygtuką BACK.

Balso paieška (tik Balso paieška palaikančiuose modeliuose) naudojimas

Balso paieška palaikančių modelių nuotolinio valdymo pulte yra integruotas mikrofonas. Kalbėdami į mikrofoną, galite internete ieškoti turinio.

  1. Paspauskite mygtuką .
    Nuotolinio valdymo pultelyje užsidegs šviesos diodas.
  2. Kalbėkite į įtaisytąjį mikrofoną.
    Priklausomai nuo turimo modelio gali būti rodomi pavyzdžiai, ką reikėtų sakyti.

Kai jūsų balsas nėra atpažįstamas

Jei jūsų balsas nėra atpažįstamas, būtinai suaktyvinkite nuotolinio valdymo mygtuką naudodamiesi mygtuku arba užregistruokite nuotolinio valdymo pultą televizoriuje naudodamiesi mygtuku .
Norėdami patvirtinti šiuos nustatymus, paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai] ir [Jutiklinės planšetės nuotolinio vald. pulto nustatymai] / [Nuotolinio valdymo balsu pultelis].
Rodomas nustatymas skiriasi atsižvelgiant į jūsų modelį.

Pastaba

  • Norint naudoti „Balso paieška“ reikalingas interneto ryšys.
  • Prie televizoriaus pridėto nuotolinio valdymo pulto tipas ir tai, ar jame yra integruotas mikrofonas, priklauso nuo jūsų modelio, regiono ar šalies. Prie kai kurių modelių ar kai kuriuose regionuose arba šalyse gali būti pridedamas pasirenkamas nuotolinis valdymo pultas.