Spausdinti

Įrašyto turinio peržiūra ar šalinimas (tik USB HDD įrašymo modeliuose)

USB HDD įrašymo modeliuose [Įrašymo įrenginio sąranka] rasite pasirinkę [Nustatymai].

Pastaba

  • Ši funkcija prieinama tik tam tikruose modeliuose Europoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje.

Įrašyto turinio peržiūra

  1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Programme Guide], [Įrašytų antraščių sąrašas] ir norimą žiūrėti turinį.

Įrašyto turinio šalinimas

  1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Programme Guide], [Įrašytų antraščių sąrašas].
  2. Paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [Šalinti], šalintiną turinį ir [Šalinti].