Drukāt

Ekrāna malās redzamas melnas joslas.

  • Dažas platekrāna pārraides ir uzņemtas ar malu attiecību, kas lielāka par 16:9 (tas parasti attiecas uz pārraidēm, kas paredzētas rādīšanai uz liela ekrāna). Jūsu televizorā šīs pārraides tiks parādītas ar melnām joslām ekrāna augšpusē un apakšpusē. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet DVD diska komplektācijā iekļauto dokumentāciju vai sazinieties ar pārraižu nodrošinātāju.
  • Pārraides ar malu attiecību 4:3 tiks parādītas ar melnām joslām ekrāna kreisajā un labajā pusē.
  • Pārraidēm, kas tiek rādītas augstas izšķirtspējas formātā (720p un 1080i) ar malu attiecību 4:3, parasti ir melnas joslas ekrāna kreisajā un labajā pusē — tās pievieno apraidītājs.
  • Iespēja [Automātiskais formāts] sadaļā [Ekrāns] nepaplašinās attēlu, ja ekrāna abās malās esošās melnās joslas pievienojis apraidītājs. Ja vēlaties, varat manuāli mainīt režīma [Platekrāna režīms] iestatījumu uz iespēju [Palielinājuma] vai [Tālummainīt]; izmaiņa būs aktīva līdz brīdim, kad mainīsit kanālu vai ievadi vai vēlreiz manuāli mainīsit režīma [Platekrāna režīms] iestatījumu.
  • Dažas kabeļu un satelīta pierīces var regulēt arī attēla lielumu. Ja izmantojat pierīci, plašāku informāciju pieprasiet pierīces ražotājam.