Skriv ut

Bruke trygge apper og videostrømmingstjenester (Sikkerhet og begrensninger)

Du kan sørge for sikker bruk av TV-apparatet ved å sette restriksjoner på installasjon av apper som er lastet ned fra ukjente kilder, eller aldersrestriksjoner på programmer og videoer.

  1. Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — deretter alternativer som for eksempel [Sikkerhet og begrensninger] eller [Tilgangskontroll (kringkasting)].

Merknad

  • Hvis du endrer innstillingene for [Sikkerhet og begrensninger], er enheten og personopplysninger mer sårbare for angrep av ukjente apper fra andre kilder enn Play Store. Du godtar at du er eneansvarlig for eventuell skade på enheten eller tap av data som kan følge av å bruke disse appene.

Tips

  • Andre separate restriksjoner kan være tilgjengelige, avhengig av appen. Du finner detaljer i appens hjelpeveiledning.