Skriv ut

Vise bildet på et lite skjermbilde

Du kan vise bildet du ser på (TV-programmer eller innhold fra HDMI-tilkoblede enheter), som et lite skjermbilde i hjørnet.

image

Merknad

 • Du kan ikke bruke [Bilde-i-bilde] på TV-apparater som har en "C" etter modellnavnet.

Vise bildet som et lite skjermbilde

 1. Trykk på ACTION MENU-knappen mens du ser på et TV-program eller innhold fra en HDMI-enhet, og deretter velger du [Bilde-i-bilde].
  Det aktuelle bildet vises som et lite skjermbilde i hjørnet.

Merknad

 • Det lille skjermbildet vises øverst på den siste appen du brukte. Appen som vises, kan likevel variere avhengig av bestemte forhold.
 • Operasjoner som det å endre kanal, er deaktivert når du ser med lite skjermbilde.
 • TV-program, ekstern inngang som en HDMI-enhet, apper som spiller av filmer, eller noen apper som spiller av bilder eller musikk, kan ikke vises på samme tid.
 • Posisjonen til det lille skjermbildet justeres automatisk. Du kan ikke sette det manuelt.

Lukke det lille skjermbildet eller returnere det til fullskjerm

 1. Trykk og hold HOME-knappen for å vise en liste over nylig brukte apper.
 2. Lukk det lille skjermbildet ved å velge ønsket knapp under det lille skjermbildet, eller returner det til fullskjerm (A).
  Bildet nedenfor er en visuell representasjon og kan variere fra det faktiske skjermbildet.

image

Det vises en liste over nylig brukte apper (B) under det lille skjermbildet.

Merknad

 • Hvis du bytter til en app som spiller av filmer, bilder eller musikk fra listen over nylig brukte apper, lukkes det lille skjermbildet (TV-program eller avspilling fra HDMI-enheten lukkes). For å returnere til TV-programmet eller HDMI-enheten trykker du på TV-knappen eller bytter inngangen.