Skriv ut

Bruke fjernkontrollen

Du kan bruke mange av TV-funksjonene ved å bruke knappene / / / og .

Du finner beskrivelser av fjernkontrollknappen i Referanseveiledning.

  1. Bruk knappene , , og til å "markere" det ønskede elementet.
  2. Trykk på midten av -knappen for å velge elementet som er markert.

Gå tilbake til den forrige skjermen

Trykk på BACK-knappen.

Bruke Talesøk (kun Talesøk-støttede modeller)

For Talesøk-støttede modeller har fjernkontrollen en innebygget mikrofon. Du kan søke etter innhold på Internett ved å snakke i mikrofonen.

  1. Trykk på -knappen.
    LED-lampen på fjernkontrollen tennes.
  2. Snakk inn i den innebygde mikrofonen.
    Det kan bli vist taleeksempler, avhengig av modellen.

Når stemmen din ikke gjenkjennes

Når stemmen din ikke gjenkjennes, må du sørge for å aktivere -knappen på fjernkontrollen med -knappen, eller registrere fjernkontrollen med -knappen på TV-apparatet.
Du bekrefter disse innstillingene ved å trykke på HOME-knappen og deretter velge [Innstillinger] — [Innstillinger for fjernkontroll med styreflate]/[Stemmekontroll].
Innstillingene som vises kan variere avhengig av modellen.

Merknad

  • Du må ha en Internett-forbindelse for å kunne bruke Talesøk.
  • Typen fjernkontroll som leveres sammen med TV-apparatet, og tilgjengeligheten av en fjernkontroll med innebygget mikrofon, varierer avhengig av modell/region/land. For noen modeller og i noen regioner/land er en slik fjernkontroll tilgjengelig som ekstrautstyr.