Skriv ut

Velge enheter som koblet til TV-apparatet

For å kunne bruke enheter som er tilkoblet TV-apparatet, som for eksempel en Blu-ray-/DVD-spiller, eller for å kunne se TV-programmer etter å ha brukt slike enheter, må du skifte inngang.

  1. Trykk på -knappen flere ganger for å velge den tilkoblede enheten.

Tips

  • Du kan skifte til TV-sending ved å trykke på TV-knappen på fjernkontrollen.

Skifte fra Home-menyen

  1. Trykk på HOME-knappen og velg deretter inngangskilde fra [Innganger].