Skriv ut

Se på TV med to skjermer

Du kan se på video fra to kilder samtidig ved å vise en HDMI-tilkoplet enhet og et TV-program (innebygget mottaker) på to skjermer.

Merknad

 • [Dobbeltbilde] er tilgjengelig for Android TV-apparater som har en "C" på slutten av modellnummeret.

Visning på to skjermer

For å se på to skjermer må du vise kilden til en enhet tilkoplet via HDMI og deretter vise TV-kilden (innebygget mottaker).

 1. Vis inndataskjermbildet til den ønskede tilkoplede enheten.
 2. Trykk på ACTION MENU-knappen og velg [Dobbeltbilde].

Lyden fra kilden som vises med grønt fokus sendes fra TV-apparatet.

Du kan skifte til lyden fra den andre kilden

 1. Trykk på ACTION MENU-knappen og velg [Bytt aktiv skjerm].

Slik går du tilbake til visning av ett enkelt bilde

 1. Trykk på ACTION MENU-knappen og velg [Enkeltbilde].

Tips

 • I tillegg til å skifte fokus og gå tilbake til visning av ett enkelt bilde, kan du også gjøre følgende i menyen som vises ved å trykke på ACTION MENU-knappen når du bruker [Dobbeltbilde].
  • Skift inngang til en HDMI-enhet du ønsker å vise
  • Endre skjermstørrelse

Merknad

 • Når du ser på satellitt-, digitale eller analoge kanaler eller når en app som YouTube vises, er [Dobbeltbilde] ikke tilgjengelig. Skift inngang til en HDMI-kilde før du trykker på ACTION MENU-knappen.
 • Den eneste kombinasjonen av kilder du kan vise med to skjermer er et TV-program (innebygget mottaker) og en HDMI-enhet.