Skriv ut

Koble til en IR Blaster (kun IR Blaster-kompatible modeller)

Modeller som er kompatible med IR Blaster, har [Sett opp IR Blaster] i [Innstillinger] — [Eksterne innganger].

Med IR Blaster kan du bruke en dekoder eller AV-mottaker som er koplet til TV-apparatet, med TV-apparatets fjernkontroll.

(Hvorvidt IR Blaster-kompatible modeller er tilgjengelig er avhengig av modellen din/landet ditt.)

For en IR Blaster* av USB-typen

 1. Dekoder eller AV-mottaker
 2. IR Blaster-kabel

For en IR Blaster* av pluggtypen

 1. Dekoder eller AV-mottaker
 2. IR Blaster-kabel
 3. IR Blaster-kontakt

* Formen på den medfølgende IR Blaster-enheten kan variere avhengig av modellen.

Konfigurere IR Blaster

 1. Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Eksterne innganger] — [Sett opp IR Blaster].
 2. Velg den ønskede enheten fra listen og følg deretter instruksene på skjermen.

Tips

 • IR Blaster-enheten kan betjene en AV-mottaker. For å konfigurere en AV-mottaker må du trykke på HOME-knappen og deretter velge [Innstillinger] — [Eksterne innganger] — [Sett opp IR Blaster] — [Oppsett av styring av AV-mottaker].
 • Hvis AV-mottakeren er en BRAVIA Sync-kompatibel enhet, er det ikke behov for IR Blaster.

Merknad

 • Noen eksterne enheter svarer kanskje ikke på enkelte ting i "Action-menyen".
 • Hvis du trykker og holder en knapp på fjernkontrollen, kan det hende at operasjonen ikke overføres. Trykk heller flere ganger på knappen.
 • Sørg for at IR Blaster er riktig stilt inn og IR-senderen er plassert nær IR-mottakeren til den eksterne enheten.
 • Sørg for at TV-en støtter den eksterne enheten.