Skriv ut

Vise skjermbildet fra en smarttelefon / et nettbrett på TV-skjermen ved bruk av en MHL-kabel (kun MHL-støttede modeller)

-merket sitter ved siden av HDMI IN 1/MHL-porten (for MHL-støttede 2K-modeller) eller HDMI IN 2/MHL-porten (for MHL-støttede 4K-modeller).

Koble til en mobilenhet med MHL-utgang

Med 2K-modeller skal mobilenheten kobles til TV-apparatets HDMI IN 1/MHL-port, med en MHL-kabel.

Med 4K-modeller skal mobilenheten kobles til TV-apparatets HDMI IN 2/MHL-port, med en MHL-kabel.

  1. MHL-mobilenhet
  2. MHL-kabel (ikke inkludert)*

* For 2K-signaler må du sørge for at du bruker en autorisert MHL 2-kabel med MHL-logoen.
For 4K-modeller må du sørge for at du bruker en autorisert MHL 3-kabel med MHL-logoen. Hvis MHL-mobilenheten støtter 4K-utdata, må du bruke en autorisert MHL 3-kabel.

Se innhold som er lagret på en mobilenhet med MHL-utgang

  1. Etter å ha koblet til mobilenheten skal du trykke på HOME-knappen og deretter velge inngangen mobilenheten er koblet til.

Bytte til MHL-inngangen automatisk

  1. Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Eksterne innganger] — [Innstillinger for BRAVIA Sync] — [Endre inngang automatisk (MHL)] — []. (Avhengig av mobilenheten, kan det hende inngangen ikke skifter automatisk.) Dersom TV-en er i standby-modus, byttes den ikke automatisk.

Lade en mobilenhet

Når TV-apparatet er på kan TV-apparatet lade en mobilenhet hvis den er tilkoblet med en MHL-kabel.

Merknad

  • Det er bare smarttelefoner/nettbrett som støtter MHL som kan bruke denne funksjonen.

Tips

Hvis [MHL-lading i hvilemodus] står på [], kan TV-apparatet lade den tilkoblede MHL-enheten mens TV-apparatet står i hvilemodus.

Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Eksterne innganger] — [Innstillinger for BRAVIA Sync] — [MHL-lading i hvilemodus] — [].