Skriv ut

Bruke Wi-Fi til å koble TV-apparatet til nettverket ditt

Den innebygde trådløse LAN-enheten lar deg få tilgang til Internett og glede deg over et nettverk uten kabler.

 1. Datamaskin
 2. Trådløs ruter (tilgangspunkt)
 3. Modem
 4. Internett
 1. Sett opp din trådløse ruter (eller tilgangspunkt).
  For detaljer, henvis til bruksanvisningen til den trådløse ruteren (eller tilgangspunktet), eller kontakt personen som satte opp nettverket (nettverksadministrator).
 2. Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk] — [Nettverksoppsett] — [Enkel].
 3. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre oppsettet.

For å slå av det innebygde trådløse LAN

For å deaktivere [Innebygd Wi‑Fi] må du trykke på HOME-knappen og deretter velge [Innstillinger] — [Nettverk] — [Avanserte innstillinger] — [Innebygd Wi‑Fi].

Tips

 • For direkteavspilling av video uten hakking:
  • Endre innstillingen på den trådløse ruteren (eller tilgangspunkt) om mulig til en høyhastighets nettverksstandard som for eksempel 802.11n.
   For detaljer om hvordan du endrer innstillingen, henvis til bruksanvisningen til den trådløse ruteren (eller tilgangspunktet), eller kontakt personen som satte opp nettverket (nettverksadministrator).
  • Hvis fremgangsmåten over ikke forbedrer noe, kan du prøve å endre innstillingen på den trådløse ruteren (eller tilgangspunktet) til 5 GHz, som kan forbedre kvaliteten på direkteavspillingen av video.
  • 5 GHz-båndet er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av regionen/landet ditt. Hvis 5 GHz-båndet ikke støttes, kan TV-en bare koblet til en trådløs ruter (tilgangspunkt) ved hjelp av 2,4 GHz-båndet.
 • For å bruke WEP-sikkerhet med en trådløs ruter (eller et tilgangspunkt) skal du velge [Innstillinger] — [Nettverk] — [Nettverksoppsett] — [Enkel] — [Wi‑Fi] — [Koble til med skanneliste].

Merknad

 • De nettverksrelaterte innstillingene som kreves kan variere, avhengig av Internett-tjenesteleverandøren eller ruteren. For detaljer, henvis til brukerveiledningene levert av Internett-tjenesteleverandøren eller de som fulgte med ruteren. Du kan også kontakte personen som satte opp nettverket (nettverksadministrator).
 • Hvis du velger [Vis passord]-alternativet på skjermen for inntasting av passord, kan det viste passordet ses av andre personer.