Skriv ut

Koble til et nettverk med en LAN-kabel

Koble til et nettverk med en LAN-kabel

En kablet LAN-tilkobling lar deg få tilgang til Internett og hjemmenettverket ditt. Koble en LAN-kabel til TV-en.

  1. LAN-kabel
  2. Datamaskin
  3. Modem med ruterfunksjoner
  4. Internett
  1. Sett opp LAN-ruteren.
    For detaljer, henvis til bruksanvisningen til LAN-ruteren, eller kontakt personen som satte opp nettverket (nettverksadministrator).
  2. Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk] — [Nettverksoppsett] — [Enkel].
  3. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Merknad

  • De nettverksrelaterte innstillingene som kreves kan variere, avhengig av Internett-tjenesteleverandøren eller ruteren. For detaljer, henvis til brukerveiledningene levert av Internett-tjenesteleverandøren eller de som fulgte med ruteren. Du kan også kontakte personen som satte opp nettverket (nettverksadministrator).