Skriv ut

[TV]

Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [TV] — det ønskede alternativet.

Tilgjengelige alternativer

[Kanaloppsett]
Konfigurerer innstillingene relatert til å motta kringkastingssendinger. Du kan også konfigurere innstillingene relatert til å motta satellittsendinger.

Stille inn digitale kanaler

Sortere kanaler eller redigere programlisten

[Eksterne innganger]
Konfigurerer innstillingene til eksterne innganger og BRAVIA Sync.
[Visning]
Juster visningsinnstillingene for bildet og skjermen, som for eksempel lysstyrken på skjermen.
[Lyd]
Justerer lydinnstillingene og høyttalerrelaterte alternativer.
[Belysnings-LED]
Tilpasser belysnings-LED-lampen.
(Tilgjengeligheten til denne funksjonen avhenger av modellen.)
[Strøm]
Endrer innstillingene som er knyttet til strømforbruk.
[Apper]
Endrer innstillingene som er knyttet til apper.
[Skjermsparer]
Konfigurerer innstillingene for skjermspareren.
[Lagring og tilbakestilling]
Endrer innstillingene som er knyttet til lagring av data.
[Innledende oppsett]
Konfigurerer grunnleggende funksjoner som nettverk og kanaler for første gangs bruk.
[Info]
Viser informasjon om TV-en.