Skriv ut

[Systeminnstillinger]

Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Systeminnstillinger] — det ønskede alternativet.

Tilgjengelige alternativer

[Dato og klokkeslett]
Justerer gjeldende tid.
[Språk/Language]
Velger menyspråket.
[Tastatur]
Konfigurerer innstillingene til skjermtastaturet.
[Søk]
Konfigurerer innstillingene til søkefunksjonen.
[Tale]
Konfigurerer innstillingene til talegjenkjenningsfunksjonen.
[Tilgjengelighet]
Konfigurerer innstillingene for tilgjengelighetsfunksjoner og -tjenester for å hjelpe brukere enklere navigere enhetene.
[Innstillinger for butikkmodus]
Fremhever skjermvisningen for bruk i butikkvindu ved å stille inn [Demo-modus], osv.