Skriv ut

[Personlig]

Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Personlig] — det ønskede alternativet.

Tilgjengelige alternativer

[Posisjon]
Konfigurerer stedsinnstillingene for å innhente brukerens plassering.
[Sikkerhet og begrensninger]
Konfigurerer sikkerhetsinnstillingene som passord.
[Tilgangskontroll (kringkasting)]
Konfigurerer tilgangskontrollinnstillingene for sendinger og andre elementer.
[Tilgangskontroll (Kanalstreaming)]
Konfigurerer tilgangskontrollinnstillingene for streaming av kanaler.