Skriv ut

Hvis det er nødvendig med en fullstendig tilbakestilling (omstart) av TV-apparatet

Hvis du har problemer, for eksempel at bildet ikke vises på skjermen eller at fjernkontrollen ikke virker, kan du prøve følgende fremgangsmåte.

Trykk og hold inne strømknappen på fjernkontrollen i 5 sekunder. TV-apparatet slås av og starter igjen automatisk etter kort tid.
Dine personlige innstillinger og data vil ikke være tapt etter at TV-apparatet starter på nytt (det er det samme som når strømledningen trekkes ut).