Skriv ut

Dobbeltkonturer eller dobbeltbilder vises.

  • Sjekk kabel- eller antennetilkoblingene.
  • Sjekk antenneplasseringen og retningen.
  • Trykk på ACTION MENU-knappen og velg deretter [Bilde] — [Avanserte innstillinger] — [Bevegelse] — [Motionflow] — [Standard] eller [Av].
    (Kun for [Motionflow]-kompatible modeller)
    [Motionflow]-kompatible modeller [Motionflow] i [Innstillinger] — [Visning] — [Bilde] — [Avanserte innstillinger] — [Bevegelse].