Skriv ut

TV-apparatet blir ikke funnet av en Wi-Fi Direct-enhet.

  • Aktiver [Wi‑Fi Direct]. Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct].
  • Hvis TV-apparatet ikke blir funnet, selv om [Wi‑Fi Direct] er aktivert, må du sette [Båndinnstillinger] på [Auto (2.4GHz-bånd)]. Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk] — [Wi‑Fi Direct] — [Avanserte innstillinger] — [Båndinnstillinger] — [Auto (2.4GHz-bånd)].