Drukuj

Wyświetlanie obrazu w małym ekranie

Można wyświetlić oglądany obraz (programy telewizyjne lub treść z podłączonych urządzeń HDMI) w małym ekranie w rogu.

image

Uwaga

 • Nie można używać funkcji [Obraz w obrazie] w telewizorach mających literę „C” na końcu nazwy modelu.

Wyświetlanie obrazu jako mały ekran

 1. Naciśnij przycisk ACTION MENU podczas oglądania programu telewizyjnego lub treści z urządzenia HDMI, po czym wybierz opcję [Obraz w obrazie].
  Bieżący obraz zostanie wyświetlony jako mały ekran w rogu.

Uwaga

 • Mały ekran jest wyświetlany na ostatniej używanej aplikacji. Natomiast wyświetlana aplikacja może się różnić w zależności od określonych warunków.
 • Podczas oglądania na małym ekranie operacje takie jak zmiana kanału są niedostępne.
 • Program telewizyjny, zewnętrzne wejścia, takie jak urządzenia HDMI, aplikacje do odtwarzania filmów oraz niektóre aplikacje do odtwarzania zdjęć lub muzyki, nie mogą być wyświetlane jednocześnie.
 • Położenie małego ekranu jest regulowane automatycznie. Nie można go ustawić ręcznie.

Zamykanie małego ekranu lub powiększanie go do pełnego ekranu

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME, aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.
 2. Zamknij mały ekran, wybierając żądany przycisk pod małym ekranem lub powiększając go do pełnego ekranu (A).
  Poniższy obraz jest prezentacją graficzną i może różnić się od rzeczywistego ekranu.

image

Lista ostatnio używanych aplikacji (B) jest wyświetlana pod małym ekranem.

Uwaga

 • Przełączenie się na aplikację, która odtwarza filmy, zdjęcia lub muzykę z listy ostatnio używanych aplikacji spowoduje zamknięcie małego ekranu (program telewizyjny lub odtwarzanie z urządzenia HDMI zostaną zakończone). Aby powrócić do programu telewizyjnego lub urządzenia HDMI, należy nacisnąć przycisk TV lub zmienić źródło sygnału.