Drukuj

Korzystanie z pilota

Wiele funkcji telewizora można obsługiwać za pomocą przycisków / / / i .

Opisy przycisków pilota zawiera Przewodnik.

  1. Przyciski , , i służą do „zaznaczania” żądanych pozycji.
  2. Aby wybrać aktualnie zaznaczoną pozycję, naciśnij środek przycisku .

Aby powrócić do poprzedniego ekranu

Naciśnij przycisk BACK.

Używanie funkcji Wyszukiwanie głosowe (tylko modele z obsługą funkcji Wyszukiwanie głosowe)

Pilot do modeli z obsługą funkcji Wyszukiwanie głosowe ma wbudowany mikrofon. Mówiąc do mikrofonu, można wyszukiwać treści w Internecie.

  1. Naciśnij przycisk .
    Dioda LED na pilocie włączy się.
  2. Mów do wbudowanego mikrofonu.
    W zależności od modelu mogą być wyświetlane przykłady.

Jeśli Twój głos nie jest rozpoznawany

Jeśli Twój głos nie jest rozpoznawany, aktywuj przycisk na pilocie za pomocą przycisku lub zarejestruj pilot za pomocą przycisku w telewizorze.
Aby potwierdzić te ustawienia, naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Ustawienia panelu dotyk. zdalnego ster.]/[Pilot głosowy zdalnego sterowania].
Wyświetlane ustawienie różni się w zależności od posiadanego modelu.

Uwaga

  • Korzystanie z funkcji Wyszukiwanie głosowe wymaga połączenia z Internetem.
  • Typ pilota dostarczonego z telewizorem oraz dostępność pilota z wbudowanym mikrofonem różnią się w zależności od modelu/regionu/kraju. W przypadku niektórych modeli/regionów/krajów jest dostępny opcjonalny pilot.