Drukuj

Korzystanie z przycisku DISCOVER

Przycisk DISCOVER umożliwia wyszukiwanie treści (takich jak programy telewizyjne i treści internetowe). Treści wyświetlane po naciśnięciu przycisku DISCOVER różnią się w zależności od modelu/regionu/kraju.


  1. Naciśnij przycisk DISCOVER.
  2. Przenieś fokus w górę lub w dół, aby wybrać żądaną kategorię.
  3. Przesuń kursor w lewo lub w prawo, aby wybrać żądaną pozycję.
  4. Naciśnij przycisk , aby uruchomić wybraną pozycję.

Aby zmienić ustawienia tej funkcji

  1. Naciśnij przycisk DISCOVER.
  2. Przesuń kursor w dół na kategorię [Ustawienia].
  3. Wybierz żądaną pozycję, aby zmienić ustawienia.

Dostępne opcje

[Pokaż/Ukryj kategorie]
Wybierz kategorie treści wyświetlane w menu DISCOVER. Nie można ukryć kategorii [Ustawienia].
Możesz ukryć kategorię [Najczęściej wybierane] w zależności od modelu telewizora.
[Zmień kolejność kategorii]
Wybierz kategorię treści, aby zmienić kolejność.
[Dodaj kanały do Ulubionych]
Dodaj swoje ulubione kanały do menu DISCOVER.
[Dodaj kategorie gatunków]
Dodaj gatunki, aby utworzyć własną indywidualną kategorię treści.
[Dodaj kategorie słów kluczowych]
Dodaj słowa kluczowe, aby utworzyć własną indywidualną kategorię treści.
[Wielkość ekranu]
Wybierz wielkość ekranu menu.
[Sortuj programy TV]
Wybierz typ sortowania programów telewizyjnych.

Uwaga

  • Niektóre opcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu/regionu/kraju.