Drukuj

Odbieranie kanałów satelitarnych (tylko modele z obsługą kanałów satelitarnych)

Modele z obsługą kanałów satelitarnych mają opcję [Ustawienia satelity] w [Ustawienia] — [Ustawienia kanałów] — [Ustawienia cyfrowe].

Jeśli masz antenę satelitarną, możesz oglądać programy satelitarne po skonfigurowaniu ustawień tunera. Poniższe informacje pomogą określić typ instalacji i ustawić antenę satelitarną.

  1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Ustawienia kanałów] — [Ustawienia cyfrowe] — [Ustawienia satelity] — [Programowanie satelity cyfrowego].

Dostępne opcje

[Konfiguracja anteny]
Wybiera typ instalacji satelitarnej.
Możliwe typy instalacji satelitarnej to Single Cable Distribution (Przesyłanie przez pojedynczy kabel), Fixed Antenna (Wbudowana antena) oraz DiSEqC.
Typ Single Cable Distribution umożliwia dostarczanie programów do wielu odbiorników za pomocą jednego kabla koncentrycznego. Każdy odbiornik lub tuner otrzymuje jedno „pasmo” użytkownika.
Instalacje DiSEqC umożliwiają podłączenie do wielu anten satelitarnych lub konwerterów, jeśli takie występują. Możesz je wybierać za pomocą pilota do telewizora.
Typ Fixed Antenna to zazwyczaj najprostszy typ instalacji, w której jest jedna antena satelitarna i konwerter.
[Pasmo]
Konfiguruje liczbę pasm użytkownika przydzielonych telewizorowi lub tunerowi.
[Częstotliwość pasma]
Reguluje częstotliwość pasm użytkownika przydzielonych telewizorowi lub tunerowi.
[Ogólny satelita]/[Inny (Ogólny satelita)]
Wyszukuje usługi satelitarne w oparciu o ustawienia grupowe lub ogólne. Wyświetlane ustawienie różni się w zależności od posiadanego modelu.
[Kontrola DiSEqC]
Konfiguruje ustawienia sterowania dodatkowymi urządzeniami satelitarnymi, na przykład przełącznikami satelitarnymi.
[Rodzaj przeszukiwania]
Pełne przeszukiwanie: Przeszukuje wszystkie dostępne częstotliwości satelitarne.
Przeszukiwanie sieciowe: Przeszukuje w oparciu o wstępnie zdefiniowane parametry sieciowe. Jeśli przeszukiwanie sieciowe nie wyszukało wszystkich usług, użyj pełnego przeszukiwania.
Przeszukiwanie ręczne: Umożliwia ustawienie częstotliwości przeszukiwania i innych parametrów transpondera.