Drukuj

Korzystanie z przewodnika po programach

Możesz szybko wyszukać ulubione programy.

  1. Naciśnij przycisk GUIDE, aby wyświetlić cyfrowy przewodnik po programach.
  2. Wybierz program do oglądania.
    Zostaną wyświetlone informacje o programie.
  3. Wybierz opcję [Widok], aby obejrzeć program.

Przełączanie przewodnika po programach

Można przełączać przewodnik po programach na [Wybór TV] lub [Guide po gatunkach]. Niektóre opcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu/regionu/kraju. Można także przełączyć przewodnik po programach, aby zobaczyć [Lista nagranych tytułów] lub [Lista programatora] (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD).

  1. Przesuń kursor na skrajną lewą pozycję, po czym ponownie przesuń go w lewo, aby otworzyć menu.
  2. Wybierz żądany przewodnik po programach lub listę.

Aby użyć funkcji opcjonalnych

  1. W czasie wyświetlania przewodnika po programach naciśnij przycisk ACTION MENU, po czym wybierz żądaną pozycję.