Drukuj

Nagrywanie jednym dotknięciem (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)

Modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD mają opcję [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] w [Ustawienia].

Uwaga

  • Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach w Europie, Australii i Nowej Zelandii.
  1. W trakcie oglądania programu, który chcesz nagrać, naciśnij przycisk REC.
  2. Na wyświetlonym ekranie ustaw czas zakończenia nagrywania. Aby nagrać program do końca, wybierz opcję [Domyślny]. Aby ustawić dowolną długość czasu (od 1 minuty do 8 godzin), wybierz opcję [Użytkownika].

Ręczne zatrzymywanie nagrywania

  1. Naciśnij przycisk .
  2. Wybierz opcję [Stop] na wyświetlonym ekranie.

Zmiana czasu zakończenia nagrywania

  1. Naciśnij przycisk .
  2. Wybierz opcję [Zmień] na wyświetlonym ekranie, aby zmienić czas zakończenia nagrywania.

Uwaga

  • W przypadku niektórych programów nie można zatrzymać nagrywania przyciskiem . Aby zatrzymać nagrywanie takiego programu, naciśnij przycisk ACTION MENU, po czym wybierz opcję Zatrzymanie nagrywania.