Drukuj

Informacje na temat używania dysków USB HDD do nagrywania (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)

Modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD mają opcję [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] w [Ustawienia].

 • Dysk USB HDD należy używać wyłącznie do nagrywania. Do wyświetlania zdjęć i filmów używaj oddzielnego dysku USB HDD.
 • Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach w Europie, Australii i Nowej Zelandii.
 • Obsługiwane są tylko dyski USB HDD o pojemności większej niż 32 GB.
 • Podłączenie dysku USB HDD przez koncentrator USB nie jest obsługiwane. Podłącz urządzenie bezpośrednio do telewizora.
 • Wszystkie dane zapisane na dysku USB HDD zostaną usunięte wskutek formatowania wykonywanego w trakcie procesu rejestracji. Dysk USB HDD, który został zarejestrowany w telewizorze, nie może być używany z komputerem. Aby użyć dysku USB HDD z komputerem, sformatuj go na komputerze. (Pamiętaj, że spowoduje to usunięcie wszystkich danych z dysku USB HDD).
 • Można zarejestrować maksymalnie 8 dysków USB HDD.
 • Dane nagrane na dysku USB HDD mogą być odtwarzane tylko na tym telewizorze, w którym zarejestrowano dany dysk USB HDD.
 • Można nagrywać tylko cyfrowe programy telewizyjne i radiowe. Nagrywanie transmisji danych nie jest obsługiwane.
 • Nagrywanie zakodowanych sygnałów nie jest możliwe.
 • W następujących przypadkach wykonanie nagrywania nie jest możliwe:
  • Telewizor nie rozpoznaje zarejestrowanego dysku USB HDD.
  • Na dysku USB HDD nagrano ponad 1 000 programów.
  • Dysk USB HDD jest pełny.
 • Automatyczny wybór nagrywanego programu może nie być możliwy.
 • Nagrywanie nie jest możliwe w przypadku programów, które nie uzyskały odpowiedniej autoryzacji od operatora.
 • W przypadku korzystania z modułu (CAM) nie należy używać jego funkcji ochrony rodzicielskiej, ponieważ w trakcie nagrywania może ona nie działać. Zamiast tego należy użyć funkcji blokowania programów lub ochrony rodzicielskiej w telewizorze, jeśli jest obsługiwana przez nadawcę.
 • Nagrywanie niektórych programów w Norwegii może nie być możliwe z powodu ograniczeń prawnych.
 • Jeśli telewizor będzie narażony na wstrząsy podczas nagrywania na dysku USB HDD, w nagranej treści mogą występować zakłócenia.
 • W żadnej sytuacji firma Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za awarie podczas nagrywania ani za utratę nagranej treści spowodowaną lub związaną z awarią telewizora, zakłóceniami sygnału lub innymi problemami.