Drukuj

Podłączanie urządzenia IR Blaster (tylko modele zgodne z urządzeniem IR Blaster)

Modele z funkcją IR Blaster mają opcję [Konfiguracja IR Blaster] w [Ustawienia] — [Zewnętrzne wejścia].

Urządzenie IR Blaster umożliwia obsługę tunera telewizji kablowej/satelitarnej oraz wzmacniacza AV podłączonych do telewizora za pomocą pilota do telewizora.

(Modele zgodne z urządzeniem IR Blaster mogą nie być dostępne w zależności od modelu/kraju).

Urządzenie IR Blaster z łączem typu USB*

 1. Tuner telewizji kablowej/satelitarnej lub wzmacniacz AV
 2. Przewód urządzenia IR Blaster

Urządzenie IR Blaster z łączem typu wtykowego*

 1. Tuner telewizji kablowej/satelitarnej lub wzmacniacz AV
 2. Przewód urządzenia IR Blaster
 3. Gniazdo (złącze) urządzenia IR Blaster

* Kształt dostarczonego urządzenia IR Blaster może się różnić w zależności od modelu.

Konfiguracja urządzenia IR Blaster

 1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Zewnętrzne wejścia] — [Konfiguracja IR Blaster].
 2. Wybierz żądane urządzenie z listy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wskazówka

 • Urządzenie IR Blaster potrafi sterować wzmacniaczem AV. Aby skonfigurować wzmacniacz AV, naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Zewnętrzne wejścia] — [Konfiguracja IR Blaster] — [Konfig. sterowania odbiornikiem AV].
 • Jeśli wzmacniacz AV jest urządzeniem zgodnym z BRAVIA Sync, urządzenie IR Blaster nie jest wymagane.

Uwaga

 • Niektóre urządzenia zewnętrzne mogą nie reagować na pewne pozycje w „Menu czynności”.
 • Jeśli naciskasz i przytrzymujesz przycisk na pilocie, operacja może nie zostać przesłana. Zamiast tego naciśnij kilkakrotnie przycisk.
 • Upewnij się, że funkcja IR Blaster jest prawidłowo skonfigurowana, a nadajnik wykorzystujący promieniowanie podczerwone znajduje się w pobliżu odbiornika urządzenia zewnętrznego.
 • Upewnij się, że telewizor obsługuje urządzenie zewnętrzne.