Drukuj

Wyświetlanie zawartości ekranu smartfona/tabletu na telewizorze za pomocą kabla MHL (tylko modele z obsługą MHL)

Oznaczenie znajduje się obok portu HDMI IN 1/MHL (w przypadku modeli 2K z obsługą MHL) lub portu HDMI IN 2/MHL (w przypadku modeli 4K z obsługą MHL).

Podłączanie urządzenia przenośnego z wyjściem MHL

W przypadku modeli 2K, należy podłączyć urządzenie przenośne do portu HDMI IN 1/MHL telewizora za pomocą kabla MHL.

W przypadku modeli 4K, należy podłączyć urządzenie przenośne do portu HDMI IN 2/MHL telewizora za pomocą kabla MHL.

  1. Urządzenie przenośne MHL
  2. Kabel MHL (brak w zestawie)*

* Pamiętaj, aby w przypadku sygnałów 2K używać zatwierdzonego kabla MHL 2 z logo MHL.
Pamiętaj, aby w przypadku modeli 4K używać zatwierdzonego kabla MHL 3 z logo MHL. Jeśli posiadane urządzenie przenośne MHL obsługuje wyjście 4K, użyj zatwierdzonego kabla MHL 3.

Wyświetlanie treści zapisanych na urządzeniu przenośnym za pomocą wyjścia MHL

  1. Po podłączeniu urządzenia przenośnego naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz wejście, do którego jest podłączone urządzenie przenośne.

Automatyczne przełączanie na sygnał MHL

  1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Zewnętrzne wejścia] — [Ustawienia BRAVIA Sync] — [Zmiana wejścia audio (MHL)] — [Wł.]. (W zależności od urządzenia przenośnego, sygnał może nie zostać przełączony automatycznie). Jeśli telewizor znajduje się w trybie czuwania, nie przełączy się automatycznie.

Ładowanie urządzenia przenośnego

Kiedy telewizor jest włączony, może ładować urządzenie przenośne, jeśli jest podłączone za pomocą kabla MHL.

Uwaga

  • Tylko smartfony/tablety z obsługą MHL mogą korzystać z tej funkcji.

Wskazówka

Jeśli funkcja [Ładowanie MHL w trybie czuwania] ma ustawienie [Wł.], telewizor może ładować podłączone urządzenie MHL, kiedy telewizor znajduje się w trybie czuwania.

Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Zewnętrzne wejścia] — [Ustawienia BRAVIA Sync] — [Ładowanie MHL w trybie czuwania] — [Wł.].