Drukuj

Używanie Wi-Fi do łączenia telewizora z siecią

Wbudowane urządzenie bezprzewodowej sieci LAN umożliwia dostęp do Internetu i korzystanie z zalet sieci w środowisku pozbawionym kabli.

 1. Komputer
 2. Router bezprzewodowy (punkt dostępu)
 3. Modem
 4. Internet
 1. Ustaw router bezprzewodowy (lub punkt dostępu).
  Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do podręcznika użytkownika routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu) albo skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).
 2. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Sieć] — [Konfiguracja sieci] — [Podstawowy].
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zakończenia ustawienia.

Aby wyłączyć wbudowane urządzenie bezprzewodowej sieci LAN

Aby wyłączyć funkcję [Wi‑Fi (wbud.)], naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Sieć] — [Zaawansowane ustawienia] — [Wi‑Fi (wbud.)].

Wskazówka

 • Wskazówki dotyczące płynnego przesyłania obrazu:
  • Jeśli to możliwe, zmień ustawienie routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu) na standard sieci o dużej szybkości, taki jak 802.11n.
   Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień, sięgnij do podręcznika użytkownika routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu) albo skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).
  • Jeśli powyższa procedura nie spowoduje żadnej poprawy, zmień ustawienia routera (lub punktu dostępu) na 5 GHz.
  • Dostępność funkcji obsługi pasma 5 GHz zależy od regionu/kraju. Jeśli pasmo 5 GHz nie jest obsługiwane, telewizor można połączyć z routerem bezprzewodowym (punktem dostępu), wyłącznie używając pasma 2,4 GHz.
 • Aby wykorzystać zabezpieczenie WEP routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu), wybierz opcje [Ustawienia] — [Sieć] — [Konfiguracja sieci] — [Podstawowy] — [Wi‑Fi] — [Połącz — lista wyszukiwania].

Uwaga

 • Wymagane ustawienia sieciowe mogą się różnić w zależności od dostawcy Internetu i routera. Aby uzyskać szczegółowe informacje, sięgnij do podręcznika użytkownika dostarczonego przez dostawcę Internetu albo dostarczonego z routerem. Możesz też skontaktować się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).
 • Jeśli na ekranie wprowadzania hasła wybierzesz opcję [Pokaż hasło], ujawnione hasło może być widoczne dla innych osób.