Drukuj

Używanie funkcji Wi-Fi Direct do łączenia z telewizorem (nie wymaga routera bezprzewodowego)

Możesz połączyć urządzenie z telewizorem bezprzewodowo bez pomocy routera bezprzewodowego, a następnie przesyłać strumieniowo filmy, zdjęcia i muzykę zapisane w urządzeniu bezpośrednio do telewizora.

 1. Aby włączyć funkcję [Wi‑Fi Direct], naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Sieć] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct].
 2. Wybierz opcję [Ustawienia Wi‑Fi Direct].
 3. Wybierz nazwę telewizora wyświetlaną na ekranie telewizora przez urządzenie z funkcją Wi-Fi Direct.
  Jeśli urządzenie nie obsługuje funkcji Wi-Fi Direct, wybierz opcję [Pokaż nazwę sieci (SSID)/hasło].
 4. Posłuż się urządzeniem z obsługą Wi-Fi Direct/Wi-Fi, aby połączyć się z telewizorem.
 5. Prześlij zawartość z urządzenia z obsługą Wi-Fi Direct/Wi-Fi do telewizora.
  Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika urządzenia.

Jeśli nie udało się nawiązać połączenia

Gdy jest wyświetlany ekran trybu czuwania dla ustawienia Wi-Fi Direct, wybierz opcję [Pokaż nazwę sieci (SSID)/hasło] i zakończ konfigurację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby podłączyć kolejne urządzenie

Aby podłączyć urządzenia, wykonaj powyższe kroki. Jednocześnie można podłączyć do 10 urządzeń. Aby podłączyć jedenaste urządzenie, odłącz najpierw dowolne z 10 podłączonych urządzeń.

Aby zmienić nazwę telewizora wyświetlaną na podłączonym urządzeniu

Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Informacje] — [Nazwa urządzenia].

Aby wyświetlić listę podłączonych urządzeń/wyrejestrować urządzenia

Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Sieć] — [Wi‑Fi Direct] — [Zaawansowane ustawienia] — [Pokaż listę urządzeń/usuń].

Aby wyrejestrować urządzenie, zaznacz urządzenie do usunięcia na liście, po czym naciśnij przycisk . Następnie wybierz opcję [Tak] na ekranie potwierdzenia.

Aby wyrejestrować wszystkie urządzenia, wybierz opcję [Usuń wszystkie] na liście, a następnie wybierz opcję [Tak] na ekranie potwierdzenia.

Aby zmienić ustawienia pasma (dla zaawansowanych)

Jeśli telewizor nie jest połączony bezprzewodowo z routerem, możesz wybrać pasmo bezprzewodowe funkcji Wi-Fi Direct. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Sieć] — [Wi‑Fi Direct] — [Zaawansowane ustawienia] — [Ustawienie pasma].

[Automat.]
zwykle należy użyć tej opcji. Odpowiednie pasmo używane przez funkcję Wi-Fi Direct jest wtedy wybierane automatycznie.
[Automat. (pasmo 2,4 GHz)]
użyj tej opcji tylko do połączeń z urządzeniami obsługującymi pasmo 2,4 GHz. Opcja ta pozwala obsłużyć większą liczbę urządzeń niż inne opcje.
[Automat. (pasmo 5 GHz)]
użyj tej opcji tylko do połączeń z urządzeniami obsługującymi pasmo 5 GHz. Zastosowanie tej opcji może poprawić jakość odtwarzania strumieniowego wideo.

Uwaga: po wybraniu tej opcji do telewizora nie można podłączać urządzeń obsługujących tylko pasmo 2,4 GHz.

[Ręcznie]
użyj tej opcji, aby wybrać określony kanał bezprzewodowy.

Wskazówka

 • Informacje na temat pasm bezprzewodowych obsługiwanych przez używane urządzenie znajdziesz w jego instrukcji obsługi.
 • Dostępność funkcji obsługi pasma 5 GHz zależy od regionu/kraju. Jeśli pasmo 5 GHz nie jest obsługiwane, można użyć tylko ustawień [Automat.] i [Ręcznie].

Uwaga

 • Jeśli telewizor jest połączony z routerem bezprzewodowym (lub punktem dostępu) w paśmie 5 GHz:
  • Połączenie bezprzewodowe 5 GHz zostanie rozłączone, jeśli wybrano opcję [Ustawienia Wi‑Fi Direct]. Gdy połączenie jest rozłączone, komunikacja przez Internet jest zatrzymana.
  • Połączenie zostanie wznowione automatycznie po opuszczeniu opcji [Ustawienia Wi‑Fi Direct].
 • Dostępność funkcji obsługi pasma 5 GHz zależy od regionu/kraju.