Drukuj

Łączenie z siecią za pomocą kabla LAN

Łączenie z siecią za pomocą kabla LAN

Podłączenie do przewodowej sieci LAN zapewnia dostęp do Internetu i do sieci domowej. Podłącz kabel LAN do telewizora.

  1. Kabel LAN
  2. Komputer
  3. Modem z funkcją routera
  4. Internet
  1. Skonfiguruj router LAN.
    Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do podręcznika użytkownika routera LAN albo skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).
  2. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Sieć] — [Konfiguracja sieci] — [Podstawowy].
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zakończenia ustawienia.

Uwaga

  • Wymagane ustawienia sieciowe mogą się różnić w zależności od dostawcy Internetu i routera. Aby uzyskać szczegółowe informacje, sięgnij do podręcznika użytkownika dostarczonego przez dostawcę Internetu albo dostarczonego z routerem. Możesz też skontaktować się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).