Drukuj

Aktualizacje oprogramowania

Firma Sony zapewni okresowe aktualizacje oprogramowania, aby zwiększyć funkcjonalność i maksymalnie ułatwić obsługę telewizora. Najprostszym sposobem otrzymywania aktualizacji oprogramowania jest połączenie telewizora z Internetem.

Włączanie automatycznego pobierania oprogramowania

Aby włączyć funkcję [Automat. pobieranie oprogram.], naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Pomoc] — [Aktualizacja oprogramowania systemowego] — [Automat. pobieranie oprogram.].

Wskazówka

  • Aby ręcznie zaktualizować oprogramowanie, wybierz [Sprawdź w poszukiwaniu aktualizacji oprogramowania systemowego] na ekranie [Aktualizacja oprogramowania systemowego].
  • Jeśli nie chcesz automatycznie aktualizować oprogramowania, wyłącz opcję [Automat. pobieranie oprogram.].

Aktualizacja oprogramowania za pomocą urządzenia pamięci masowej USB

Jeśli nie masz połączenia sieciowego, możesz także aktualizować oprogramowanie za pomocą urządzenia pamięci masowej USB. Użyj komputera, aby pobrać najnowsze oprogramowanie z witryny internetowej pomocy firmy Sony na urządzenie pamięci masowej USB. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do portu USB w telewizorze – aktualizacja oprogramowania rozpocznie się automatycznie.

Jeśli będziesz aktualizować oprogramowanie telewizora za pomocą urządzenia pamięci masowej USB, przeczytaj związane z tym środki ostrożności w witrynie internetowej.

Więcej informacji na temat witryny internetowej pomocy zawiera strona Witryna internetowa pomocy.