Drukuj

Jeśli jest wymagany pełny reset (ponowne uruchomienie) telewizora

W razie problemów, na przykład kiedy obraz nie jest wyświetlany na ekranie lub pilot nie działa, spróbuj wykonać poniższą procedurę.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na pilocie przez około 5 sekund. Telewizor wyłączy się i po krótkim czasie automatycznie włączy się ponownie.
Twoje indywidualne ustawienia i dane nie zostaną utracone po ponownym uruchomieniu telewizora (podobnie jak w przypadku odłączenia przewodu zasilania).