Imprimare

Utilizarea Meniu Acţiune

Prin apăsarea pe butonul ACTION MENU apare un meniu care asigură accesul rapid la funcţiile disponibile pentru ecranul curent afişat, precum reglarea imaginii, reglarea sunetului, reglarea volumului pentru dispozitivul conectat (precum căştile) şi modificarea imaginii/sunetului. Elementele din meniu diferă în funcţie de ecranul selectat.


  1. Apăsaţi pe butonul ACTION MENU.
  2. Deplasaţi aria de focalizare la stânga sau la dreapta pentru a selecta categoria dorită.
  3. Deplasaţi aria de focalizare în sus sau în jos pentru a selecta elementul dorit.
  4. Apăsaţi butonul pentru a lansa elementul selectat.