Imprimare

Actualizări software

Sony va asigura actualizări de software din când în când pentru a îmbunătăţi funcţionalitatea şi a oferi utilizatorilor cea mai nouă experienţă TV. Cea mai uşoară modalitate de a primi actualizările de software este printr-o conexiune internet la televizor.

Pentru a activa descărcarea automată a software-ului

Pentru a activa opţiunea [Descărcare software automată], apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Ajutor] — [Actualizare software sistem] — [Descărcare software automată].

Recomandare

  • Pentru a actualiza manual software-ul, selectaţi [Verificaţi dacă este disponibilă vreo actualizare a software-ului sistemului] de pe ecranul [Actualizare software sistem].
  • Dacă nu doriţi să actualizaţi software-ul în mod automat, dezactivaţi opţiunea [Descărcare software automată].

Actualizarea software-ului prin intermediul dispozitivului de stocare USB

Dacă nu dispuneţi de o conexiune la reţea, puteţi să actualizaţi software-ul şi prin utilizarea unui dispozitiv de stocare USB. Utilizaţi computerul pentru a descărca cele mai noi programe software de pe site-ul web de asistenţă Sony pe dispozitivul de stocare USB. Introduceţi dispozitivul de stocare USB la un port USB al televizorului, iar actualizarea software-ului va porni automat.

Dacă veţi actualiza software-ul televizorului folosind un dispozitiv de stocare USB, trebuie să citiţi avertismentele de actualizare de pe site-ul web prin intermediul dispozitivului de stocare USB.

Pentru a afla mai multe despre site-ul de asistenţă, vă rugăm să consultaţi pagina Site-ul web pentru asistenţă.