Imprimare

Culoarea nu este corectă. Reglarea tonului de culoare.

  • Apăsaţi pe butonul ACTION MENU, selectaţi [Imagine] — [Setări avansate] şi reglaţi [Nuanţă] sau [Temperatură culori].
  • Pentru creşterea profunzimii tonului de culoare, reglaţi [Culoare] sau [Culori vii]. Apăsaţi pe butonul ACTION MENU, apoi selectați [Imagine] — [Setări avansate].