Imprimare

Recepţie slabă sau calitate redusă a imaginii emisiunilor digitale.

  • Modificaţi poziţia, direcţia şi unghiul antenei (exterioare) de televiziune terestră pentru a maximiza nivelul de semnal al antenei (exterioare). Asiguraţi-vă că direcţia antenei (exterioare) nu este modificată accidental (de exemplu, de vânt).
  • Dacă utilizaţi un amplificator de semnal TV, reglaţi amplificarea semnalului.
  • Dacă un echipament (precum un distribuitor de semnal TV) este conectat între antena (exterioară) şi televizor, acesta poate afecta recepţia TV. Conectaţi direct antena (exterioară) şi televizorul pentru a verifica dacă recepţia s-a îmbunătăţit.
  • Condiţiile meteo nefavorabile pot afecta sistemele de transmisie prin satelit. Aşteptaţi ca vremea să se îmbunătăţească. (Numai pentru modelele compatibile cu transmisia prin satelit)