Tlač

Premiestňovanie aplikácií na úložné pamäťové zariadenie USB

Priestor v televízore si môžete uvoľniť tak, že stiahnuté aplikácie si presuniete na pamäťové zariadenie USB.

Poznámka

 • Pri formátovaní pamäťového zariadenia USB sa všetky dáta z neho vymažú. Pred formátovaním si preto dôležité dáta zálohujte.
 • Týmto procesom sa pamäťové zariadenie USB naformátuje na výhradné používanie na tomto televízore. Pamäťové zariadenie USB preto potom nemusí byť možné použiť na počítači atď.
 • Niektoré aplikácie nie je možné premiestniť na úložné pamäťové zariadenie USB.
 1. Pamäťové zariadenie USB pripojte k televízoru.
 2. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Úložisko a obnovenie] — požadované pamäťové zariadenie USB.
 3. Naformátujte ho ako interné úložné zariadenie.
 4. Po ukončení formátovania stlačte tlačidlo HOME a potom vyberte [Nastavenia] — [Aplikácie].
 5. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete na pamäťové zariadenie USB premiestniť.
 6. Požadované pamäťové zariadenie USB vyberte z použitých úložných zariadení. Aplikácia sa premiestni na zvolené pamäťové zariadenie USB.

Tip

 • Ak chcete na dané pamäťové zariadenie USB premiestniť ďalšie aplikácie, opakujte kroky 4 až 6.

Odpojenie pamäťového zariadenia USB

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Úložisko a obnovenie] — požadované pamäťové zariadenie USB a potom zvoľte možnosť na jeho odpojenie.

Poznámka

 • Pamäťové zariadenie USB sa používa iba na ukladanie aplikácií. Aby ste pamäťové zariadenie USB mohli používať aj na iné účely, musíte ho znovu naformátovať.
 • Ak na počítači z pamäťového zariadenia USB aplikáciu vymažete, už ju nebude možné na televízore spustiť.
 • Ak pamäťové zariadenie USB z televízora odpojíte, aplikácie, ktoré ste na pamäťové zariadenie USB premiestnili, nebude možné použiť.
 • Pamäťové zariadenie USB nemožno špecifikovať ako miesto inštalácie aplikácie. Najprv aplikáciu nainštalujte do televízora a až potom ju premiestnite na pamäťové zariadenie USB.