Tlač

Zobrazenie obrázku na malej obrazovke

Môžete zobraziť obraz, ktorý pozeráte (TV programy alebo obsah z HDMI-pripojených zariadení) ako malú obrazovku v rohu.

image

Poznámka

 • Na televízoroch, názov modelu ktorých končí písmenom „C“, funkciu [Obraz v obraze] používať nemôžete.

Zobrazenie obrazu ako malej obrazovky

 1. Stlačte tlačidlo ACTION MENU pri pozeraní TV programu alebo obsahu zo zariadenia HDMI a potom vyberte [Obraz v obraze].
  Aktuálny obraz sa zobrazuje ako malá obrazovka v rohu.

Poznámka

 • Malá obrazovka sa zobrazuje v hornej časti aplikácie, ktorá bola použitá naposledy. Napriek tomu sa môže zobrazená aplikácia meniť v závislosti od určitých podmienok.
 • Úkony ako napríklad zmena kanálu je deaktivovaná pri pozeraní cez malú obrazovku.
 • TV program, externý vstup ako napríklad zariadenie HDMI, aplikácie, ktoré prehrávajú filmy alebo niektoré aplikácie, ktoré prehrávajú obrazy alebo hudbu sa nemôžu zobraziť v rovnakom čase.
 • Poloha malej obrazovky sa nastaví automaticky. Nemôžete ho nastaviť manuálne.

Zatvorte malú obrazovku alebo sa vráťte do režimu celej obrazovky.

 1. Pre zobrazenie zoznamu aktuálne používaných aplikácií stlačte a držte stlačené tlačidlo HOME.
 2. Výberom požadovaného tlačidla pod malou obrazovkou ju zatvorte alebo ju vráťte do režimu celej obrazovky (A).
  Obrázok nižšie je vizuálne predstavenie a môže sa líšiť oproti aktuálnej obrazovke.

image

Zoznam aktuálne používaných aplikácií (B) sa zobrazí pod malou obrazovkou.

Poznámka

 • Ak prepnete do aplikácie, ktorá prehráva filmy, obrazy alebo hudbu zo zoznamu aktuálne používaných aplikácií, malá obrazovka sa zatvorí (TV program alebo prehrávanie zo zariadenia HDMI sa zatvorí). Pre návrat ku TV programu alebo zariadeniu HDMI , stlačte tlačidlo TV alebo prepnite vstup.