Tlač

Výber zariadení, ktoré nie sú pripojené k TV prijímaču

Ak chcete použiť zariadenia, ktoré sú pripojené k TV prijímaču, ako napr. Blu-ray/DVD prehrávač, alebo ak chcete sledovať program po použití týchto zariadení, je potrebné prepnúť vstup.

  1. Opakovaným stláčaním tlačidla vyberte pripojené zariadenie.

Tip

  • Na televízne vysielanie môžete prepnúť jednoduchým stlačením tlačidla TV na diaľkovom ovládači.

Prepnutie z Hlavného menu

  1. Stlačte tlačidlo HOME potom vyberte vstupný zdroj z [Vstupy].