Tlač

Uchovanie aktualizácií TV prijímača

Funkcie uvedené nižšie je možné vykonať, keď je TV prijímač v pohotovostnom režime. Ak chcete uchovať TV prijímač aktualizovaný odporúčame, aby ste TV prijímač vypli normálne vypínačom na diaľkovom ovládači alebo na TV prijímači.

  • Preberanie údajov ako napríklad programové príručky
  • Prevzatie softvéru (keď je aktivovaná funkcia [Automatické preberanie softvéru])