Tlač

Sledovanie TV s dvomi obrazovkami

Keď na jednej obrazovke necháte zobraziť cez HDMI pripojené zariadenie a na druhej televízny program (zabudovaný tuner), sledovať môžete dva video zdroje súčasne.

Poznámka

 • Funkciou [Dvojitý obraz] môže disponovať aj televízor, číslo modelu ktorého končí písmenom „C“, ak je to Android TV.

Zobrazovanie na dvoch obrazovkách

Dve obrazovky môžete sledovať, keď najprv zobrazíte zariadenie pripojené cez HDMI, a potom televízny zdroj (zabudovaný tuner).

 1. Zobrazenie vstupnej obrazovky požadovaného pripojeného zariadenia.
 2. Stlačte tlačidlo ACTION MENU a potom vyberte [Dvojitý obraz].

Z televízora znie zvuk toho zdroja, na ktorom je zobrazené zelené zameranie.

Prepnutie na zvuk iného zdroja

 1. Stlačte tlačidlo ACTION MENU a potom vyberte [Prepnúť aktívnu obrazovku].

Návrat na zobrazenie jedného obrazu

 1. Stlačte tlačidlo ACTION MENU a potom vyberte [Jediný obraz].

Tip

 • Okrem prepínania zaostrenia a návratu k zobrazeniu jednej obrazovky môžete v ponuke, ktorá sa zobrazí stlačením tlačidla ACTION MENU, vykonať aj nasledujúce, keď používate funkciu [Dvojitý obraz].
  • Prepnite vstup na HDMI zariadenie, ktoré chcete zobraziť
  • Zmeňte veľkosť obrazovky

Poznámka

 • Keď sledujete satelitné, digitálne alebo analógové kanály, alebo keď je zobrazená aplikácia ako napr. YouTube, funkcia [Dvojitý obraz] je nedostupná. Vstup prepnite na HDMI zdroj, predtým než stlačíte tlačidlo ACTION MENU.
 • Jediná kombinácia zdrojov, ktoré môžete sledovať na dvoch obrazovkách, je televízny program (zabudovaný tuner) a HDMI zariadenie.